Stödboende

Vi erbjuder stödboende i enskilda lägenheter i centrala Östersund med boendestödjare för ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16 till 21. Stödboendet har tillstånd från IVO. Vi stöttar ungdomen utifrån sina förutsättningar för att ungdomen successivt ska kunna få möjligheten till att leva ett självständigt liv.

INFORMATION

Kommun: Östersund

Antal platser: 10

Målgrupp: Ungdomar/unga vuxna 16–21 år.     

Kontakt: Iman Nyman

E-post: iman@gpskognition.se

Telefon: 073-030 35 67

Vi erbjuder ett  individuellt anpassat stöd i vardagen utifrån ungdomens behov  som exempelvis:

  • Råd och stöd att få en fungerande vardag som exempelvis stöd i städning, ekonomi och tvätta.

  • Stöd att finna en sysselsättning såsom studier, arbete eller praktik utifrån dina behov.

  • Stöd att utveckla sociala kontakter och möjlighet till olika aktiviteter för att få en meningsfull tillvaro.

Målet med boendestöd är för att ungdomen ska få stöd och förutsättningarna till att utveckla  och ta tillvara på  sina egna resurser på bästa sätt.

välkommen till vision HVB!

Storgatan 16
833 51 Hoting

Telefon: 0671-200 90
Fax: 0671-71 35 34

  • Vision HVB på Facebook
  • Vision HVB på Instagram

© Vision HVB