Om oss

Vision HVB har fyra boenden, stödboende och lägenheter i centrala Östersund och familjehem med tillstånd av IVO. Vårt främsta fokus är att ungdomarna ska få möjligheten till en förändring, utveckling och trygghet för att skapa bättre förutsättningar och stabilare grund för sitt framtida liv. 

Vi är ett professionellt team bestående av psykologer, socionomer, behandlingsassistenter och beroendeterapeuter. Vårt fokus är att ungdomarna ska få den vård och behandling som de har rätt till. Ungdomarna är alltid delaktig i sin egen behandling för att uppnå ett gott resultat. Vi anpassar och kartlägger vilka behov av stöd ungdomen har för att kunna ge det bästa möjliga stödet.

 

Målgrupp

Målgruppen är ungdomar i åldrarna 15 till 21 år som är i behov av olika stödinsatser för att få en fungerande vardag. Insatserna är flexibla och anpassas till den enskildes specifika behov utifrån den individuella vårdplanen.

 

Metoder

På Vision HVB finns det varierande utbildningar och kompetens för att kunna möta ungdomens behov. Vi vill alltid säkerställa att ungdomen får en individuell, anpassad och sammanhållen behandling. Vi kan erbjuda insatser som ADAD, BBIC, MI, FIT, Repulse, ART, MRT, KBT, KRIM, ASI och ACT för att möta ungdomarna och anpassa stödet för att tillgodose ungdomarnas behov.  Vi arbetar lösningsfokuserat, socialfärdighetsträning och ger ungdomarna psykosocialt stöd som bidrar till att utöka ungdomarnas självständighet och förmågor.

I vårt team har vi även tillgång till psykoterapeuter, beroendeterapeuter och psykologer.

Vi kan erbjuda KBT, 12-stegsbehandling, CRA behandling, medberoende behandling, återfallsprevention, programmet tidiga sexuella övergrepp och Repulse.

Beroendeterapeut

Vi kan erbjuda kvalificerade neuropsykiatriska utredningar av ungdomar för att kunna ge ungdomarna stöd, struktur och trygghet under utredningens gång. I samband med en utredning får ungdomen rekommendationer om fortsatt stöd och behandling. Vi erbjuder även samtalsstöd, gruppbehandling och psykologiska kartläggningar och bedömningar utifrån ungdomarnas behov av stöd.

Psykolog

välkommen till vision HVB!

Storgatan 16
833 51 Hoting

Telefon: 0671-200 90
Fax: 0671-71 35 34

  • Vision HVB på Facebook
  • Vision HVB på Instagram

© Vision HVB