Killenheten

Vi erbjuder primärvårdsbehandling för killar på HVB-hem i Tåsjö med dygnet-runt personal. Vi vänder oss till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15 till 20 år. Ungdomarna som placeras hos oss har ofta utvecklat ett normbrytande beteende i form av missbruk och kriminalitet, psykisk eller social problematik, ofta i kombination med ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Vi erbjuder även utredning inom området NPF.
Killenheten har tillstånd från IVO.  

INFORMATION

Kommun: Strömsund

Antal platser: 4

Målgrupp: Killar 15-20 år

Kontakt: Nina Elnerud

E-post: nina@gpskognition.se

Telefon: 073-030 87 26

Vi erbjuder ett individuellt anpassat stöd utifrån det uppdrag som socialtjänsten ger oss, det kan innehålla bl.a. ADL-träning, Repulse och samtal med psykolog och/eller beroendeterapeut. Vi ser relationsskapandet till våra ungdomar som mycket viktigt då en god behandlingsallians ofta är en förutsättning för att vi skall lyckas i vårt arbete. Vi strävar alltid efter att skapa en trygg och tillitsfull relation i en strukturerad och förutsägbar vardag.

välkommen till vision HVB!

Storgatan 16
833 51 Hoting

Telefon: 0671-200 90
Fax: 0671-71 35 34

  • Vision HVB på Facebook
  • Vision HVB på Instagram

© Vision HVB